زمان ثبت نام لاتاری و مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا (DV2019) امسال از تاریخ ۲۶ مهر سال ۱۳۹۶ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۷) آغاز و تا ۱ آذر ۱۳۹۶ (۲۲ نوامبر ۲۰۱۷) ادامه خواهد داشت.

شرایط ثبت نام در لاتاری گرین کارت را میتوانید در صفحه شرایط ثبت نام لاتاری آن مطالعه نمایید.

ثبت نام لاتاری