زمان ثبت نام لاتاری و مهلت ثبت نام

زمان ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا (DV2020) امسال از اواسط مهر ماه ۱۳۹۷ آغاز شده و تا اواسط آبان ادامه خواهد داشت.

شرایط ثبت نام در لاتاری گرین کارت را میتوانید در صفحه شرایط ثبت نام لاتاری آن مطالعه نمایید.

ثبت نام لاتاری